ocena ogólna - GOSPODARKAKRÓTKA OCENA GMINY

W obszarze gospodarki należy zwrócić na korzystną sytuację Gminy Malechowo dotycząco % powierzchni pokrytej MPZP. Powierzchnia Gminy w blisko 80% pokryta jest MPZP, co powoduje, że pod względem tego wskaźnika sytuacja jest lepsza od ponad 75% jednostek należących do grupy porównawczej. Korzystne zmiany nastąpiły również w przypadku liczby wpisów do rejestru REGON. Należy ponadto zwrócić uwagę na liczbę dokonywanych wypisów z rejestru REGON, która w analizowanym okresie była ponad 10-krotnie razy mniejsza niż w przypadku liczby dokonanych wpisów, co świadczy o aktywności zawodowej mieszkańców.


Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA