Gminne jednostki organizacyjne


wydatki na administrację
publiczną w 2020 r.

3 796 220

-2,93%

do roku 2019urząd Gminy Malechowo
Dokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu


Statut Gminy Malechowo

Statut przyjęty uchwałą Nr XXXI/323/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 listopada 2013 r., zmieniony:

  • uchwałą Nr XIX/155/2016 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Malechowo;

  • uchwałą Nr XLI/393/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Malechowo;

  • uchwałą nr VII/48/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 18 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Malechowo.

W 2020 r. Rada Gminy nie dokonywała zmian w treści Statutu Gminy Malechowo.


regulamin organizacyjny urzędu Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Malechowo przyjęty zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Malechowo z dnia 29 marca 2021 r. W 2020 r. obowiązywał Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Malechowo przyjęty zarządzeniem Nr 102/2019 Wójta Gminy Malechowo z dnia 2 października 2019 r.

W 2020 r. Wójt Gminy Malechowo dokonał zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy:

  • zarządzeniem Nr 11/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malechowo;

  • zarządzeniem Nr 14/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malechowo.


regulamin pracy urzędu gminy

Regulamin Pracy Urzędu Gminy Malechowo przyjęty zarządzeniem Nr 17/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r.


zatrudnienie w urzędzie Gminy Malechowo w 2020 r.


W 2020 r. w Urzędzie Gminy Malechowo zatrudniano 44 pracowników, z czego 100% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2019 r. zatrudnienie zmniejszyło się o 2 pracowników. Główną przyczyną zwolnień było wypowiedzenie umowy przez pracodawcę.Jednostki organizacyjne gminy
Zespół szkolno-przedszkolny w malechowie


Malechowo, Malechowo 65B


Dyrektor: Piotr Chylarecki

Zatrudnienie w 2020 r.: 35 pracowników

Zespół szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu


Ostrowiec 61


Dyrektor: Barbara Chylewska

Zatrudnienie w 2020 r.: 35 pracowników


Szkoła podstawowa im. Kazimierza Górskiego w lejkowie


Lejkowo 11


Dyrektor: Mirosława Turczyn

Zatrudnienie w 2020 r.: 27 pracowników

szkoła podstawowa im. noblistów polskich w niemicy


Niemica 31


Dyrektor: Iwona Nowak-Gancarz

Zatrudnienie w 2020 r.: 33 pracowników


Gminny ośrodek pomocy społecznej


Malechowo, Malechowo 22A


Kierownik: Zdzisława Kubiak

Zatrudnienie w 2020 r.: 38 pracowników

gMINNA biblioteka publiczna


Malechowo, Malechowo 55


Dyrektor: Anna Zając

Zatrudnienie w 2020 r.: 8 pracowników


Zakład Opieki Zdrowotnej


Malechowo, Malechowo 21


Kierownik: Krzysztof Perzyński

Zatrudnienie w 2020 r.: 17 pracowników