ocena ogólna - BUDŻETKRÓTKA OCENA GMINY

Biorąc pod uwagę obszar związany z finansami, należy wskazać, że Gmina Malechowo na tle gmin w grupie porównawczej realizuje zoptymalizowaną politykę wydatkową. Świadczy o tym poprawa sytuacji Gminy w zakresie wskaźnika wydatków bieżących na mieszkańca, udziału wydatków na administrację w wydatkach bieżących oraz udziału wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ogóle wydatków bieżących. Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat w Gminie Malechowo, wynosi blisko 8%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 5-8% dochodów. Na przestrzeni ostatnich 3 lat wzrosło zadłużenie Gminy Malechowo, które jest nierozwalanie związane z poziomem realizowanych wydatków majątkowych, które w 2018 r. wynosiły 683,67 zł na mieszkańca (wyliczone jako średnia dla lat 2016-2018) a w 2020 r. 1.079,98 zł na mieszkańca (wyliczone dla lat 2018-2020).


Wskaźniki w obszarze BUDŻET