ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY


ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY - OBSZARY

W 2020 roku Wójt Gminy Malechowo wydał w sumie 114 zarządzenia. Zdecydowana większość zarządzeń podjętych przez Wójta dotyczyła obszaru finansowego. Na ich mocy dokonywano zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w planie finansowym Urzędu Gminy.


Drugim z najczęściej poruszanych przez Wójta obszarów było zarządzanie gminnymi nieruchomościami. Zarządzenia w głównej mierze wykazywały gminne posesje przeznaczone do zbycia, a także ustalały ceny wywoławcze tychże nieruchomości.


Znacząca część zarządzeń dotyczyła także zamówień publicznych. Na ich mocy powoływano komisje do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.


Wykaz zarządzeń Wójta Gminy