REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY


REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY - OBSZARY

W 2020 roku Rada Gminy Malechowo podjęła 73 uchwały. Zdecydowana większość uchwał podjętych przez Radę dotyczyła spraw finansowych. Na ich mocy dokonywano zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej Gminy.


Drugim z najczęściej poruszanych przez Radę obszarów były kwestie związane z gospodarką nieruchomościami. Uchwały dotyczyły udzielania zgód na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz na sprzedaż poszczególnych posesji gminnych.


Wiele uchwał dotyczyło również spraw organizacyjnych i ustrojowych.


Realizacja uchwał Rady Gminy