KOMUNIKACJA Z URZĘDEM


Strona internetowa Gminy Malechowo to miejsce, w którym zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy jak i lokalni działacze znajdą szereg ważnych informacji i aktualności. W 2020 r. na stronie internetowej Gminy Malechowo zamieszczano aktualności i komunikaty oraz liczne zaproszenia na wydarzenia organizowane przez gminę, sołectwa oraz organizacje pozarządowe.


Na stronie internetowej Gminy funkcjonował kalendarz wydarzeń, a także inne podstrony dedykowane poszczególnym inicjatywom np. możliwym do uzyskania dofinansowaniom dla mieszkańców. Równocześnie zamieszczane były także posty, filmy i wydarzenia na gminnym facebooku.

Strona internetowa Gminy Malechowo


W 2020 r. wydano 4 numery Kwartalnika Malechowskiego, za pośrednictwem którego przekazywano najważniejsze informacje dotyczące działalności Wójta, Rady Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy Malechowo, a także przedstawiano realizowane przez mieszkańców inicjatywy i projekty.


Kwartalnik Malechowski nr 02/2020
Kwartalnik Malechowski nr 03/2020
Kwartalnik Malechowski nr 04/2020


W 2020 r. funkcjonował System Powiadamiania SMS. System Powiadamiania SMS jest bezpłatnym kanałem przekazu informacji skierowanym do mieszkańców Gminy Malechowo. Ci mieszkańcy, którzy pobrali aplikację otrzymywali w 2020 r. ostrzeżenia pogodowe, komunikaty o zagrożeniach oraz komunikaty urzędowe lub zapowiedzi wydarzeń kulinarnych i sportowych. W 2020 r. za pośrednictwem aplikacji wysłano łącznie 8 powiadomień, do 214 użytkowników.