BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2020 r.:

337 472

-46,27%

do roku 2019W 2020 roku Gmina Malechowo przeznaczyła 337.472,04 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym, w tym na:

 • działalność Straży Granicznej - 3.983,57 zł;

 • działalność Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej - 10.000,00 zł;

 • działalność ochotniczych straży pożarnych - 230.102,80 zł;

 • obronę cywilną - 3.415,35 zł;

 • działalność Straży Gminnej - 89.505,39 zł;

 • zarządzanie kryzysowe - 464,93 zł.


usuwanie skutków silnych powiewów wiatru w Ostrowcu
Remont strażnicy OSP w Ostrowcu
Ubranie specjalne dla OSP w Ostrowcu


Podjęte działania z zakresu bezpieczeństwa w 2020 r.:

 • Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Ostrowcu - 3.313,00 zł

 • Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w:

  • Ostrowcu - 1.098,00 zł

  • Pękaninie - 2.000,00 zł

  • Malechowie - 1.700,00 zł

 • remont strażnicy OSP w Ostrowcu - 15.711,00 zł;

 • wydatki na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakupu paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu – 3.983,57 zł;

 • wydatki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie – 10.000,00 zł.