zachodniopomorska karta senioraGrafika Zachodniopomorska Karta SenioraProgram jest elementem realizowanej przez Gminę polityki społecznej.


Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych oraz lokalnej gospodarki. W dniu 27 września 2018 roku Gmina Malechowo popisała Porozumienie Partnerskie nr ROPS/III/15/18 z Województwem Zachodniopomorskim w związku z realizacją przez Województwo Zachodniopomorskie Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. Region dla Rodziny, przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dniu 30 września 2014 r. Od października 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malechowie przyjmowane są wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora.


posiadaczem karty może zostać każdy mieszkaniec gminy, który ukończył 60 rok życia


Zachodniopomorska Karta Seniora wydawana jest bezpłatnie, na czas nieokreślony.

Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora dostępny jest poniżej:


WNIOSEK


4

Liczba wydanych kart

w 2020 r.:

41

Liczba wydanych kart w okresie obowiązywania programu

227

Liczba wszystkich partnerów Programu


zachodniopomorska karta seniora - korzyści

Grafika Partnerzy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i SenioraKarta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.


Szczegółowy wykaz Partnerów Programu oraz możliwych do otrzymania ulg dostępny jest poniżej.Partnerzy Programu i pełna lista korzyści - SPRAWDŹ!