INWESTYCJE


Wartość zrealizowanych wydatków
majątkowych w 2020 r.:

5 606 647
-28,61%
do roku 2019Główne kierunki inwestycyjne Gminy Malechowo w 2020 r.


BUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY


Koszt: 2.532.980,21 zł


W 2020 r. zrealizowano następujące zadania:

 • przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica – Bartolino – 1.339.397,96 zł;

 • modernizacja drogi w m. Święcianowo na dz. Nr 195 (w tym: 160.720,25 zł - wydatki niewygasające) – 223.795,25 zł;

 • przebudowa dróg wewnętrznych w Gorzycy (w tym: w tym: 39 000,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 300.990,53 zł - wydatki niewygasające) – 345.522,73 zł;

 • modernizacja dróg wewnętrznych w Malechówku i Podgórkach – 284.287,82 zł;

 • modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Gminy – 189.909,31 zł;

 • modernizacja drogi wewnętrznej w Kosierzewie (w tym: wkład Sołectwa Kosierzewo – 2 000,00 zł) – 44.000,00 zł;

 • przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 387 obr. Karwice – 106.067,14 zł (w tym: 85.403,51 zł – dofinansowanie z KOWR).


Droga gminna Niemica-Bartolino

Droga gminna Niemica-Bartolino

Droga w m. Święcianowo

Droga w m. Święcianowo

Droga w m. Podgórki

Droga w m. Podgórki


inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne


Koszt: 1.734.745,81 zł


W 2020 r. zrealizowano następujące zadania:

 • budowa sieci wodociągowej do Przystaw wraz z modernizacją hydroforni w Gorzycy (wydatki niewygasające) – 55.350,00 zł;

 • budowa oczyszczalni ścieków w Podgórkach – 1.398.907,68 zł (w tym: 390.000,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki niewygasające - 892.441,87);

 • modernizacja ujęcia wody w m. Laski – 24.600,00 zł;

 • modernizacja technologii przepompowywania osadu w oczyszczalni ścieków w Ostrowcu – 11.985,18 zł;

 • modernizacja hydroforni w Lejkowie – 42.000,00 zł;

 • modernizacja SUW Niemica – 39.996,05 zł;

 • modernizacja ujęć wody do celów spożywczych na terenie gminy – 41.856,90 zł;

 • modernizacja sieci wodociągowej w m. Gorzyca – 77.000,00 zł (w tym: 61.000,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);

 • rozbudowa sieci wodociągowej w m. Żegocino – 43.050,00 zł.


Budowa oczyszczalni ścieków w Podgórkach - zdjęcie nr 1

Budowa oczyszczalni ścieków w Podgórkach

Budowa oczyszczalni ścieków w Podgórkach - zdjęcie nr 1

Budowa oczyszczalni ścieków w Podgórkach


inwestycje oświatowe


Koszt: 926.084,54 zł


W 2020 r. zrealizowano następujące zadania:

 • realizacja projektu: Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo (Szkoła Podstawowa w Niemicy) – 133.488,27 zł;

 • przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Lejkowie – 12.000,00 zł;

 • przebudowa pomieszczeń w Zespole Szkół w Ostrowcu – 8.000,00 zł;

 • modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Lejkowie – 99.169,60 zł;

 • przebudowa instalacji elektrycznej i wodnej w Szkole Podstawowej w Lejkowie – 10.000,00 zł;

 • modernizacja oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Malechowie – 11.500,00 zł;

 • modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej w Lejkowie – 78.500,00 zł;

 • przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek wielofunkcyjny z domem kultury – 573.426,67 zł;

Hala sportowa przy SP w Lejkowie

Hala sportowa przy SP w Lejkowie

Hala sportowa przy SP w Lejkowie

Hala sportowa przy SP w Lejkowie

Nowa szatnia w ZS w Ostrowcu

Nowa szatnia w ZS w Ostrowcu

Nowa sanitariaty w SP w Niemicy

Nowe łazienki w SP w Niemicy


inwestycje w kulturę i sport


Koszt: 179.917,90 zł


W 2020 r. zrealizowano następujące zadania:

 • dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – 50.000,00 zł na realizację zadania: Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu;

 • modernizacja świetlicy w Karwicach – 15.000,00 zł;

 • modernizacja świetlicy w Podgórkach – 20.000,00 zł;

 • ”Bajkowo w świat przyrody” – budowa ścieżki edukacyjnej w m. Niemica (dofinansowanie zadania w ramach Grantów Sołeckich 2020 w wysokości 10.000,00 zł) – 10.000,80 zł.

 • rozbudowa placu zabaw w Białęcinie – 19.631,93 zł;

 • boisko dla każdego – przywrócenie funkcjonalności mini boiska we wsi Ostrowiec (w tym dofinansowanie 19.900,00 zł – pomoc finansowa otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego) – 44 854,40 zł;

 • ”Do aktywnych świat należy” – budowa siłowni zewnętrznej w m. Darskowo (dofinansowanie zadania w ramach Grantów Sołeckich 2020 w wysokości 10.000,00 zł) – 10.080,00 zł;

 • ”Integracja i rekreacja w Zielenicy” – budowa siłowni zewnętrznej w m. Zielenica (dofinansowanie zadania w ramach Grantów Sołeckich 2020 w wysokości 10.000,00 zł) – 10.350,72 zł.

Plac zabaw w Białęcinie

Plac zabaw w Białęcinie

Plac zabaw w Białęcinie

Plac zabaw w Białęcinie

Dom Wiejski w Ostrowcu

Dom Wiejski w Ostrowcu

Nowe boisko przy ZS Ostrowiec

Nowe boisko przy ZS Ostrowiec