EGZAMIN ÓSMOKLASISTY I SUKCESY UCZNIÓW


Egzamin ósmoklasisty na koniec roku szkolnego 2019/2020 został przeprowadzony w dniach od 16 do 18 czerwca 2020 r. Obowiązującą formą egzaminu jest forma pisemna, a każdy ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 • języka polskiego,

 • matematyki,

 • języka obcego nowożytnego.


Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. W roku szkolnym 2019/2020 do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 47 uczniów, w tym:

 • Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 7 uczniów,

 • Szkoła Podstawowa w Niemicy – 13 uczniów,

 • Szkoła Podstawowa w Ostrowcu - 15 uczniów,

 • Szkoła Podstawowa w Malechowie – 12 uczniów.


Egzamin ósmoklasisty w 2020 r.

W roku szkolnym 2019/2020 średni wynik uzyskany przez uczniów szkół podstawowych w Gminie Malechowo z matematyki i języka angielskiego był poniżej średniej w powiecie i województwie, przy czym wyniki Szkoły Podstawowej w Lejkowie i Niemicy z matematyki były wyższe od średniej powiatu. Niewątpliwie mocną stroną szkół z terenu Gminy jest język polski, gdzie średni wynik na poziomie Gminy był wyższy niż średnia powiatu i województwa.


Konkursy i sukcesy szkolne w 2020 r.


Ważnym elementem w pracy dydaktyczno-wychowawczej jest rozwój zainteresowań i talentów uczniów w różnych dziedzinach. Rok szkolny 2019/2020 był kolejnym rokiem, w którym uczniowie podejmowali rywalizację w różnych konkursach i turniejach:


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Malechowie:


I Ogólnopolski Turniej Robotów Lego Rumble Robots w Malechowie:

  • II miejsce w konkurencji Lego sumo,

  • I miejsce w konkurencji Lego mini sumo,

  • I , II , III miejsce w konkurencji Lego Line follower,

  • I miejsce w konkurencji Lego Dragster,

  • I , II , III miejsce w konkurencji Lego Walkingbot,

  • I miejsce w kwalifikacji generalnej zespołów (Nagroda Rektora Politechniki Koszalińskiej);


Udział w XII edycji Międzynarodowych Zawodów Robotów Sumo Challenge w Łodzi (ponad 500 uczestników):

  • I , II, V,VI , VII , VIII miejsce w konkurencji Lego sumo (67 robotów),

  • V i VII miejsce w konkurencji Lego Line follower (44 roboty),

  • VI miejsce - w konkurencji Lego Bear Rescue (17 robotów);


Krakowska akcja społeczna „Serce Kapsuły Czasu”

  • I miejsce praca plastyczna, wyróżnienie praca plastyczna, praca literacka;


Magiczne Drzewo Słodziaków - II miejsce (na 3480 klas) - klasa II;

Konkurs PCPR w Sławnie „Wolni od przemocy” - III miejsce – praca plastyczna.


Zespół Szkół w Ostrowcu:

 • Gminny mistrz ortografii: II miejsce klasa VIII, III miejsce klasa V;

 • Gminny konkurs fotograficzny: III miejsce klasa V;

 • Festiwal piosenki żołnierskiej: wyróżnienie klasa III.


Szkoła Podstawowa w Niemicy:

 • Dwa wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur;

 • Awans na Mistrzostwa Wojewódzkie dziewcząt i chłopców w Turnieju piłki nożnej TYMBARK.


Szkoła Podstawowa w Lejkowie:

 • Brązowy medal dziewcząt w Finale wojewódzkim w unihokeja w ramach Igrzysk Dzieci;

 • IV miejsce w Finale wojewódzkim w szachach drużynowo.