EDUKACJA


BUDŻET OŚWIATOWYPokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

51,51%

+2,49 p.p.

do ro 201922 191,87

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

11 431,62

Subwencja oświatowa
na ucznia

10 760,25

Dopłata ze środków własnych

na 1 uczniaBudżet oświatowy Gminy Malechowo w 2020 r.Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2020 r.

11 089 959

-2,84%

do roku 2019