Wsparcie dla mieszkańców


Pakowanie maseczek dla mieszkańców

Maseczki dla wszystkich mieszkańców Gminy

Wszyscy mieszkańcy Gminy wyposażeni zostali w maseczki ochronne wielokrotnego użytku. Dzięki wielkiej pracy sołtysów, radnych, wolontariuszy oraz dzięki uprzejmości właścicieli sklepów udało się rozdysponować kilka tysięcy maseczek.

W pierwszej kolejności wręczono 1,5 tysiąca maseczek dla seniorów, czyli osobom powyżej 65 roku życia, następnie dla wszystkich mieszkańców Gminy.


Przekazanie laptopów dyrektorom placówek oświatowych

Laptopy dla szkół

W kwietniu oraz w czerwcu Wójt Radosław Nowakowski przekazał sprzęt komputerowy na ręce dyrektorów placówek oświatowych. Gmina Malechowo pozyskała środki w ramach programu Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+, w którym pomoc skierowana jest w szczególności do rodzin wielodzietnych.

Dzięki temu zasilono szkoły łącznie 75 laptopami, które w formie użyczenia trafiły do uczniów. W dobie zajęć zdalnych dzieci, które do tej pory nie dysponowały sprzętem komputerowym, mogą uczestniczyć w lekcjach on-line. Po powrocie uczniów do szkół, wrócą do nich też komputery, które będą użytkowane w placówkach.


Przekazanie przyłbic

Przyłbice ochronne dla medyków

Gmina Malechowo wraz z informatykami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. mjr. Ryszarda Markiewicza ps. „Mohort” w Malechowie - Dominikiem Wroschem i Dariuszem Bartosem, rozpoczęła produkcję przyłbic z przeznaczeniem dla osób, które znajdują się na pierwszej linii frontu w walce z pandemią koronawirusa. Początkowo Gmina zakupiła jedną drukarkę 3D, by dokupić dwie kolejne. Proces drukowania przyłbic odbywał się 24 godziny na dobę. Przyłbice zostały przekazane do Szpitala Powiatowego w Sławnie. Zakupione drukarki 3D pozostaną na wyposażeniu szkoły i będą wykorzystywane w nowoczesnej edukacji, poszerzając wiedzę i zdolności uczniów.