Wpływ na budżet Gminy


wydatki bieżące poniesione na przeciwdziałanie
covid-19 w 2020 r.

282 322Dochody12 051 996

Suma dochodów podatkowych planowanych przed wystąpieniem
COVID-19 (plan na 31.03.2020 r.)

-32 611

Zmiana dochodów podatkowych w trakcie COVID-19

12 019 385

Suma dochodów podatkowych wykonanych po uwzględnieniu skutków COVID-19 (wykonanie na dzień 31.12.2020 r.)


Dochody podatkowe wg wybranych paragrafów budżetu w 2020 r.Wydatki18 812 696

Suma wydatków bieżących planowanych przed wystąpieniem COVID-19
(plan na 31.03.2020 r.)

-1 151 694

Zmiana wybranych wydatków bieżących w trakcie COVID-19

17 661 002

Suma wybranych wydatków bieżących w trakcie COVID-19 (wykonanie na dzień 31.12.2020 r.)


Wydatki bieżące wg wybranych działów budżetu w 2020 r.Wynik budżetu1 119 694

Suma skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków budżetowych w związku z wystąpieniem COVID-19

500 000

Wartość dotacji uzyskanych z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych (bon samorządowy)

1 619 083

Suma skutków finansowych COVID-19 w 2020 r. (wykonanie na dzień 31.12.2020 r.)


Suma skutków finansowych COVID-19 w 2020 r. per capita