ORGANIZACJA GMINY I URZĘDU


Urząd Gminy Malechowo


Urząd Gminy Malechowo podobnie jak wszystkie instytucje publiczne w dobie pandemii zmienił zasady funkcjonowania. W Urzędzie Gminy wprowadzone zostały zasady mające służyć bezpieczeństwu mieszkańców i klientów urzędu, a także umożliwić zapewnienie ciągłości pracy gminnej administracji.

  • W pierwszej fazie pandemii Urząd został zamknięty dla klientów. Oznacza to, że klienci przyjmowani byli wyłącznie w sprawach pilnych po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty.

  • Wszelkie jednak sprawy można było załatwić w formie zdalnej, mailowej (sekretariat@malechowo.pl) lub poprzez platformę ePUAP.

  • Po tzw. ogólnokrajowym lockdown'ie praca Urzędu wróciła do normy jednak w ograniczonym zakresie oraz przy zachowaniu rygoru sanitarnego. W związku z wciąż trudną sytuacją epidemiologiczną, klienci przyjmowani byli w godzinach 9:00 - 14:00 w specjalnej strefie. Po użyciu dzwonka i zgłoszeniu charakteru sprawy, klient obsługiwany był przez odpowiedniego pracownika, przy zachowaniu środków bezpieczeństwa.

  • W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, interesantom Urzędu zapewniono środki do dezynfekcji rąk (zakupiono stojącą stację – dozownik bezdotykowy do dezynfekcji rąk) oraz ozonator do ozonowania pomieszczeń Urzędu Gminy.

  • Podczas jesiennej fali pandemii, tj. od połowy października do końca grudnia 2020 r. Wójt, umożliwił pracownikom Urzędu pracę zdalną, zapewniając jednocześnie osobistą obsługę interesantów w Urzędzie.


Należy jednak podkreślić, że ograniczenia związane z sytuacją pandemiczną, godzinami przyjęć czy też rotacyjna praca zdalna urzędników nie miała wpływu na terminowość spraw, które były załatwiane w obowiązujących terminach, bez wykorzystywania przepisów umożliwiających ich przedłużenie ze względu na COVID.